BAŞA DÖN

İçişleri Bakanlığı Nufus ve Vatandaşlık İdaresi Dijital Arşiv Projesi (NVİ DAP)

İçişleri Bakanlığı Nufus ve Vatandaşlık İdaresi Dijital Arşiv Projesi (NVİ DAP)

Erkyazılım, TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü, T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) ortaklığında Ulusal Bilim Fonu - KAMAG Projesi, %100 devlet tarafından fonlanmıştır.

01.11.2010 tarihinde başlayan ve 01.09.2013 tarihinde bitirilen proje ile;

  • Vatandaşlardan, Mahkemelerden ve diğer kurumlardan gelen taleplere daha hızlı cevap verebilecek,
  • Arşivlenmiş olan kağıt ortamındaki belgelere ulaşılması, arşivden çıkarılarak çoğaltılması ve tekrar arşivlenmesi gibi  iş akışından doğan zaman ve iş gücü kaybının önlenmesi ,
  • Kağıt ortamındaki belgelerin kurumsal fonksiyonlara ve asli düzene uygun olarak sayısal ortamda indekslenmesi,
  • Belgelerin fiziki kullanımından kaynaklanan yıpranmanın ve yok olmanın önüne geçilmesi, böylece belgelerin yok olmasından doğacak kurumsal sorumlulukların ve hak mahrumiyetlerinin önlenmesi,
  • MERNİS gibi diğer e-devlet projeleriyle birlikte çalışabilirliğine imkan tanıyan alt yapının oluşturulması  amaçlanmıştır.

Belgelerinin hızlı ve güvenilir şekilde elektronik ortama aktarılması, yönetilmesi ve paylaşılması için  e-belge yönetim ve paylaşım sisteminin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Nufus ve Vatandaşlık İdaresinde bulunan toplam 259.405.100 adet belge içerisinden örneklenen %1’lik 2.594.051 sayfanın; hızlı ve güvenilir şekilde elektronik ortama aktarılması, elektronik ortamda yönetilmesi, diğer kurumlar ile paylaşılması için e-belge yönetim ve paylaşım sisteminin kurulması çalışması yapılmıştır.

Aile Kütükleri (60 X 80 cm), Atik Defterler (60 X 80 cm), Dayanak Belgeleri (A5-A4), 1974 öncesi dayanak belgeleri, Vukuat Defterleri (55x 40 cm), Sicil Defterleri (55x 40 cm), Vatandaşlık Dosyaları (A4)’nın dijitalleştirilmesi için Zuetchel, Book2Net, Bookeye firmalarına ait A0, A1 ve A2 boyutlarında belge tarayacak farklı özelliklerde hassas tarama cihazları kullanılmıştır.

Tarama standartı olarak TSE 13298 T1 standartı (400 dpi sıkıştırmasız TIFF formatında ana kopya saklama) uygulanmıştır.

Kuruma özel belge Ontolijisinin geliştirilmesi, Osmanlıca el yazısı tanımlama yapılması için ARGE çalışması yapılması için Hacettep Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Üniversitelerinden danışmanlık hizmetinin alınarak hem bilgi belge yönetimi hem de el yazısı tanıma, doğal dil işleme konularında arge çalışmaları yapılmıştır.

Document Ontologies

Aşağıdaki arge çalışmaları yapılmıştır.

  • Belge Ontolojisi
  • Osmanlıca ve Türkçe Karakter Tanıma (OCR),
  • Belgelere internet ortamında erişim,
  • MERNIS vb. e-devlet projeleriyle entegrasyon

Özellikle osmanlı belgeler üzerinde el yazısı tanıma teknikleriyle yer, tarih, şahıs isimlerinin bilgisayar tarafından tanınabilmesi için ARGE çalışmaları yapılmıştır.


Yorumlar
XDaha önce yorum yapılmamış
Yorum Yapın