BAŞA DÖN

Web İçerik Yönetim Sistemi

Web İçerik Yönetim Sistemi (Web Content Management System ya da WCMS) katılımcı teknikler ile belge ya da benzeri içeriklerin yaratılmasına ve düzenlenmesine yardımcı olan yazılım dizgeleridir.

Çoğu zaman bir Web sitesi hazırlamak, Web sayfalarında bulunan bilgilerin arzu edilen şekilde görüntülenmesini sağlayan yazılımlar olarak dar anlamlı bir tanımla değinilen içerik yönetim sistemleri, uluslararası platformda birçok organizasyon için zorunluluk hâline gelen modern bir varlık (asset) yönetimi tekniği olmuştur. Günümüzde içerik yönetim sistemleri kendi içerisinde bölünmüş bir yazılım endüstrisi hâline gelmiştir.

WCMS, ortak çalışma gerektiren ortamlardaki iş akışını yönetmeyi sağlayan işlemler bütünüdür. Bu işlemler manuel veya bilgisayar tabanlı olabilir. Bu işlemler aşağıdakileri sağlamak için tasarlanmıştır:

  • Çok miktarda insanın paylaşımlı veriye ulaşması ve değiştirmesine imkan sağlamak,
  • Erişilen veri için rol tanımlı yetkilerin verilmesini sağlamak,
  • Verinin kolay saklanmasını ve okunmasını sağlamak,
  • Tekrarlanan veri miktarını azaltmak için gerekli ortamları sağlamak,
  • Rapor yazılmasını kolaylaştırmak,
  • Kullanıcılar arası iletişimin artmasını sağlamak

Bir WCMS’de veri herhangi bir şey olabilir. Dokümanlar, filmler, resimler, telefon numaraları, bilimsel veri vb. WCMS genelde veriyi kaydetmek, kontrol etmek ve gözden geçirmek (zenginleştirmek) ve yayınlamak için kullanılır. Merkez bir veri ambarında çalışır ve yeni eklenen dosyalara sürüm bilgisi ekler. Sürüm bilgisi ekleme işlemi WCMS'in en büyük avantajlarından birisidir.