BAŞA DÖN

Dijitalleştirme Süreci

İş Analizi

 • Belge envanterinin çıkarılması,
 • Ayıklama, imha planının hazırlanması,
 • Saklama planının hazırlanması
 • İndeks metaveri matriksinin netleştirilmesi
 • E-Belge aktarım entegrasyonun  netleştirilmesi
 • E-Belge kayıt formatının netleştirilmesi
 • Proje risk ve önerilerinin belirlenmesi

Teslim Alma

 • Kutu/Dosya bazlı belgeler Müşteri yetkilisinden teslim tutanağı çift imza ile alınır.
 • Kutu içindeki taranacak sayfalar/belgeler sayılır
 • Teslim alınan kutu bilgileri sisteme kaydedilir.

Tasnif

 • Dokümanlar yabancı maddelerden temizlenir
 • Kullanılan tarayıcıdan kolayca geçebilmesi için gerekli tamirler (restorasyon) yapılır
 • Gerekiyorsa doküman tiplerine göre belgeler üzerine barkod yapıştırılır, tarihi belgeler için özel barkod sayfası yerleştirilir.
 • Eğer varsa ayıklanacak belgeler ayrılır.
 • Fiziksel olarak belge bütünlüğünün korunarak ilgili kutu üzerine TARANDI etiketiyle geçici tarama alanında saklanır.

Tarama

 • Belirlenen kalite, format ve profilde ilgili tarayıcılarda tarama işleminin gerçekleştirilmesi
 • Tarama işlemi, taranan evraklarda atlama, çift besleme, yırtma, buruşturma problemlerine karşı operatörler tarafından birebir gözlemlenir.
 • Taranmış dijital kopyalar ilgili kayıt formatında disk üzerine kayıt edilir. Dolaşım kopyaları ve PDF dosyaları otomatik oluşturulur.
 • Sistemde kayıtlı taranacak sayfa sayısı ile oluşturulmuş dijital kopya sayısı karşılaştırılır. Eğer eksik işlem varsa tarama işlemi kontrol edilir.
 • Eğer yapılacaksa sistem tarafından otomatik OCR işlemine tabii tutulur.
 • Taranan evraklar, fiziksel olarak sırası bozulmadan tekrar yığın haline getirilir.

İndeks Veri Girişi

 • Hatalı taranmış dokümanın indeks işlemi yapılmadan, seçilecek uygun hata mesajı ile hatalı evraklar arasına tekrar taranmak üzere gönderilir.
 • Taranmış doküman üzerinde indeks bilgileri ekran üzerinde bulunan alanlara yazılarak, veritabanı kaydının yapılır.
 • İndekslenen dokümanlar sırası bozulmadan tekrar yığın haline getirilir.

Kalite Kontrol

 • Taranmış dokümanlar üzerinde tarama kalitesi, sayısal veri doğruluğu kalite kontrolünün yapılması.
 • Hatalı işlem görmüş belgelerin seçilecek uygun hata mesajıyla bir önceki işlem adına geri gönderilmesi.
 • İşlemi bitmiş belgelerin merkezi veritabanına aktarılması.

Teslim Verme

 • Kalite kontrolü bitmiş belge raporu alınır.
 • Geçici tarama alanında bekleyen kutu evrakları müşteri yetkilisine çift imza ile teslim edilir.
 • Sistem üzerinden teslim tutanağı kayıt edilerek belgelerin işlemi sonuçlandırılır.