BAŞA DÖN

Tarihi Belgelerin Dijitalleştirilmesi

Osmanlı Türkçesi matbu, rik'a, nesih, divani, sülüs, talik, siyakat vb. yazı türleri ile yazılmış dokümanların aşağıdaki işlemlere tabi tutularak dijitalleştirilmesi işlemi yapılmaktadır.

  • Okunması
  • Transkribe edilmesi (günümüz alfabesine çevrilmesi)
  • Günümüz Türkçesine uygun olarak sadeleştirilmesi
  • Özet ve indeks çıkarılması
  • Restorasyon işlemlerinin yapılması