BAŞA DÖN

Dosya Tasnif Planları

Üretilen belgelerin,  gerektiğinde yeniden kullanımı için koruma altına alınması gerekmektedir. Üretilen bir belgenin yeniden kullanımı gerektiğinde; belgeye etkili ve verimli ulaşımın sağlanabilmesi için kurumun yapısına uygun dinamik bir sınıflama sisteminin oluşturulması sağlanmalıdır. Yapılan envanter çalışması ile kurumun fonksiyon ve birim ilişkileri ortaya çıkarılıp etkin bir Dosya Tasnif Planı ve Dosyalama Yönetmeliği hazırlanmaktadır.