BAŞA DÖN

Yönergeler

Arşiv işlemlerinde standardizasyonu sağlamak, yapılan işlemleri yasal bir zemine oturtmak amacıyla; Arşiv Yönergesi, Dosya Tasnif Planı ve Dosyalama Yönergesi, Evrak Saklama Planı Yönergesi hazırlanmaktadır.