BAŞA DÖN

Barkodlama Sistemi

Belgelerin güvenliği, Güneş ışığı, nem, ısı, toz vb. etkenlerle, mikroorganizma ve haşerelerin dokümanlara vereceği zararı asgariye indirme, aranılan dokümanlara erişim kolaylığı, iş gücü ve zaman tasarrufu, arşivsel doküman niteliği taşımayan malzeme ile imhalık belgelerin ayıklanmasıyla yer kayıplarının minimize edilmesi yeni arşiv depolarına ihtiyacın azalması.

Barkodlama Sisteminin Avantajları

  • Dokümanın barkodu okutularak hangi birime ait olduğu, arşiv deposundaki fiziksel yeri bilgilerine ulaşılması
  • Herkesin yetkisi dahilindeki dokümanları sorgulayabilmesi, raporlayabilmesi ve kullanım kopyasına ulaşabilmesi,
  • Tek tek barkodlamanın dokümanın ödün/iade işlemlerini hızlandırması ve sisteme birebir bağlı olmasını sağlaması,
  • İade edilen dokumanlar yerlerine kaldırılırken barkod etiketi okutularak ödünçten otomatik olarak düşmesinin sağlanması,
  • İmha işleminin doküman-barkod bazında gerçekleşeceği için daha güvenilir olması,
  • Barkodlama sisteminin, o dokumanın arşive ait işlenmiş bir belge olduğunu göstermesi gibi avantajları vardır.