BAŞA DÖN

Elektronik Belgelerin Arşivlenmesi

Fiziksel belgelerin gerek içeride gerekse firma dışında saklanması çözümlerine ilave olarak aynı şekilde elektronik belgelerin belirli yetkinlikler ve kanunlar çerçevesinde saklanması, gerektiğinde ulaşılması artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu noktada özellikle elektronik faturaların saklanması ile ilgili yeni düzenlemeler getirilmiştir.

e- Arşiv Mevzuâtı

433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır.

e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler 1/4/2015 tarihinden geç olmamak üzere Başkanlığın kendilerine yazıyla bildireceği bir tarihe e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.

e-Arşiv Hizmeti

Faturalarınızı elektronik ortamda oluşturmanın, saklamanın ve göndermenin kolaylığını yaşayacağınız yeni bir faturalama sistemi:

Bilinenin aksine e-Arşiv, e-Fatura'nın elektronik ortamda saklanması değil, elektronik ortamda oluşturulan kâğıt faturanın elektronik ortamda iletilmesi ve yasal gereklilik olan arşivlenme işinin elektronik ortamda yapılmasıdır. Böylelikle, faturalama süreçleri en kolay, en hızlı ve en az masraflı duruma gelir.

Müşterilerden onay alarak kâğıt fatura sürecini tamamen ortadan kaldırabileceğiniz gibi düz beyaz kâğıda çıktı alarak da fatura kesebileceksiniz. e-Arşiv sayesinde ön baskılı matbu fatura kullanımından kurtulacak ve müşterilere elektronik posta göndererek faturalama sürecini tamamlayacaksınız.