BAŞA DÖN

Ar-Ge Alanlarımız

  • Bilgi Yönetimi
  • Portal Yönetimi
  • Dijital Arşivleme
  • Kurumlar arası Belge Paylaşımı
  • Ontoloji
  • Doğal Dil İşleme
  • Semantik web
  • Online Ödeme çözümleri