BAŞA DÖN

KolayPortal – Portal Yönetim Yazılımı

KolayPORTAL 'in üstün entegrasyon özellikleri sayesinde müşterileriniz, iş ortaklarınız ve çalışanlarınızla online olarak çalışabilirsiniz.

Sağlayacağınız güncel bilgi ve özelleştirilmiş içerik sayesinde işinizi kesintisiz 7 gün 24 saat hizmet verebilir hale getirebilirsiniz.

Globalleşme ve yeni ekonomik koşullar, kurumların işleyiş şekillerini köklü olarak değiştirmekte ve kuruluşları, internet teknolojilerini kullanarak rekabet avantajı sağlamaya yöneltmektedir.

Verimliliği arttırmak, karar alma süreçlerinde etkinlik, maliyetlerin düşürülmesi, müşteri bağlılığını arttırma, etkin ve birebir pazarlama imkanı sağlamayı amaçlayan kuruluşlar için portal çözümleri artık zorunlu bir ihtiyaç olmuştur.

Günümüz yeni ekonomi koşullarında doğru bilgiye hızlı ve kolay ulaşabilmek rekabet için şarttır.

Erkyazılım portal çözümleri işlerinizi daha verimli ve etkin yapabilmeniz için gereksinim duyduğunuz teknoloji altyapısını sağlamaktadır. Portal çözümlerimizi enformasyon altyapınıza, kurumsal uygulamalara, çağrı merkezi altyapınıza entegre edebilirsiniz. Böylece müşterileriniz, iş ortaklarınız ve tedarikçileriniz ile aranızdaki ilişkileri güçlendirebilirsiniz.

Erkyazılım portal çözümleri size hem tasarım hem de yönetim açısından birçok kolaylıklar sağlamaktadır. Modüler yapısı sayesinde küçük bir portal uygulaması ile başlayıp, zamanla ilave modüller ile sisteminizi geliştirmeye imkan vermektedir.

Kurumsal portal çözümlerimiz ile; müşterileriniz, iş ortaklarınız ve çalışanlarınızla ister internet ister mobil ortamı kullanarak daha etkin bir iletişim ortamı sağlayabilir; böylece iş sürecindeki verimliliğinizi de arttırabilirsiniz.

Portal Ürünleri:

  • KolayPortal WCM
  • KolayPortal HR
  • KolayPortal Innovation
  • KolayPortal Commerce
  • KolayPortal Payment
  • KolayPortal Document Sales