BAŞA DÖN

Kurumsal İçerik Yönetimi

Kurumsal içerik yönetimi, kurumsal bilgi akışının sağlanmasında özel bir yere sahiptir. Kurumsal içerik yönetimi ile kurum içindeki yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış bilginin yönetimi tek bir çatı altında toplanmaktadır. Bu kapsamda, kurumlarda yapılandırılmamış bilginin tanımlanması ve yine kurumsal amaçlarla kullanılmasında kurumsal içerik yönetimi yardımcı bir rol üstlenmektedir. Kurumsal içerik yönetimi sistemleri içerik hizmetlerine yönelik bir yapıdan oluşmaktadır. Bu kapsamda elektronik belge yönetim sistemleri, doküman yönetimi sistemleri, e-posta sistemleri, web sayfalar ve portallar önemli bir yer tutmaktadır.

Bu sistemlerden her biri, sahip oldukları farklı içerik ögelerini iş akış süreçleri boyunca izlemekte, gerekli sürüm/süreç kontrollerini gerçekleştirmekte ve kurumsal düzenlemelere göre içeriğin yönetimini sağlamaktadırlar. Kurumsal içerik yönetimi uygulamalarında hem kurum hem de sistem yapılarında beş unsurun etkisi söz konusudur. AIIM tarafından 5C olarak nitelendirilen bu unsurlar genel anlamda kurumsal içerik yönetiminin yapısını ortaya koymaktadır.

Bu unsurlar;  içerik (content), işbirliği (collaboration), uyumluluk (compliance), süreklilik/devamlılık (continuity), maliyet (cost) olarak sıralanmaktadır.

Kurumsal içerik yönetimi, karar verme, planlama, tasarım, üretim, pazarlama, hizmete sunma gibi kurumsal işlemlerdeki bütün iş süreçlerinde çalışanlara rehberlik eden bir araç işlevi de görmektedir. Bu işlev, yöneticiler ve kurumsal içeriğin olumasına katkı sağlayan diğer unsurlar için de önemli faydalar getirebilmektedir. Bu faydalar; yöneticiler için görevlerin tekrarını engelleme, son kullanıcılar için ortak deneyim oluşturma, içeriğin yeniden kullanılması ve kolay bulunabilmesini sağlama olarak ifade edilir. Bütün avantajlar ve işlevleri ile birlikte kurumsal içerik yönetimi uygulamalar gelişen teknoloji koşullarının sürekli olarak etkisi altında kalmaktadır. Bu durum, kurumsal içerik yönetiminin tanımlanmasında değişikliklere neden olmuş aynı zamanda kurumsal içerik yönetimi uygulamalarının sürekli olarak geliştirilmesini gerekli kılmıştır. Gelişmeler arasında yer alan Web 2.0 teknolojileri de kurumsal içerik yönetimine yeni bir boyut kazandırma; yeni nesil kurumsal içerik yönetiminde uygulamalar ve kurumsal sosyal yazılımlar olarak da ifade edilen “Enterprise 2.0” kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Bilgi Yönetimi Genel Kavramları

Enterprise Content Management Kurumsal İçerik Yönetimi
Content Management İçerik Yönetimi
Knowledge Management Bilgi Yönetimi
Enterprise Wide Content Kurumsal İçerik
Information Systems Bilgi Sistemleri
Enterprise Information Systems Kurumsal Bilgi Sistemleri
Management of Information Systems Bilgi Sistemlerinin Yönetimi
Enterprise Social Software Kurumsal Sosyal Yazılımlar
Information Security Bilgi Güvenliği
Enterprise Information Management Kurumsal Bilgi Yönetimi