BAŞA DÖN

KolayPortal Innovation - Kurumsal Inovasyon Yönetim Yazılımı

İnovasyonu sosyal, hızlı, yalın ve keyifli yönetebileceğiniz bir araç geliştirdik.

İnovasyon Yönetimi Yazılımı, şirketin iç yada dış aydalarının katılımını esas alır ve birlikte inovasyon üretmeyi amaçlar. Şirket çalışanları, şirket ortakları vb.  Şirket ile direkt iletişim halinde olan iç paydaşların oluşturduğu bir inovasyon ağı bu projenin temelini oluşturmaktadır. Platformun işleyişinde  günümüz inovasyon geleneğinin aksine daha başarılı ve verimli sonuçlar alınmasını sağlayan, şirketin inovasyon çağrıları ile inovasyon süreçlerinin yönetilmesinde proaktif olması yaklaşımı kullanılmıştır.

İnovasyon Yönetimi Yazılımı’nı temelinde  şirket için Acikinovasyon modeli ve altyapısı kullanılarak özel olarak üretilecek web tabanlı bir inovasyon platformu yer almaktadır. Şirketin iç paydaşlara yönelik bütün inovasyon çalışmalarında karmaşıklığın giderilerek tek bir merkezde toplanması, bu web platformu üzerinden yürütülmesi amaçlanmıştır.

İnovasyon Yönetimi Yazılımı, çalışanların  en üst düzeyde katılımını sağlamak için öneri bazlı ve çağrı bazlı inovasyon yönetimi modelini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır: 
Çağrı bağımsız yeni fikirlerin toplanacağı:  “Öneri Bazlı Yapı”Yayınlacak çağrılarla çözümlerin üretileceği:  “Çağrı Bazlı Yapı”
Bu modelle kullanıcıların proaktif olması ve çift yönlü bir iletişim kurulması mümkündür.

 

 

İnovasyon Yönetimi Yazılımı,  4 farklı kullanıcı türüne göre özelleştirilmiş bir sisteme sahiptir.

1. Standart Arayüzler

Kullanıcıların platformda ilk olarak karşılacakları arayüzlerde bulunacak olan özellikler:

1.1. İnovasyon Çağrıları Modülü

Moderatörler tarafından belirlenecek bir konunun süre, ödül ve briefle birlikte kullanıcılara sunulması ve onlardan çözüm geliştirmelerinin istenmesidir. Çalışanların istediğiniz konular üzerinde düşünmelerini ve çözüm geliştirmelerini sağlayabilir ve işbirliği ile ortaya harika fikirler çıkartabilirsiniz.

1.2. Fikir / Öneri Havuzları Modülü

Çağrı bağımsız kullanıcıların fikir geliştirmelerine imkan sağlayan fikir havuzlarıdır. Burada belirlenen kategoriler ile kullanıcıların fikrim geldi durumlarında ortaya çıkan çözümleri kuruma sunmasını sağlayabilirsiniz. Öneri havuzları çözümlerin açık olması ve insanların yorum, değerlendirme ve puanlamasına imkan sağlayarak etkileşimi artırmaktadır.

1.3. Sadakat Programı Modülü ( İnoPuan – MY IQ-EQ)

Kullanıcıların aksiyonlarını matematiksel sonuca dönüştürerek kullanıcıların sıralanmasını sağlamaktadır. Fikir gönderme, yorum yazma, fikir değerlendirme vb. aksiyonlardan puan kazanan bireyler belirli dönemlerde aktifliklerine göre sıralanarak bilinirlikleri (içsel motivasyon) sağlanabilecektir.

1.4. Anket Modülü

Anket özelliği sayesinde kullanıcılara evet/hayır, sevdim/sevmedim konseptinde anketler yaptırabileceğiniz gibi, belirlediğiniz ekiplerle focus grup çalışmaları da yapabilirsiniz.

1.5. İnovasyon Okulu – İlham Köşesi

Başarılı caselerin paylaşıldığı, yeni trendlerin takip edilebileceği,

Online eğitimlerin olacağı, ilham olabilecek içeriklerin paylaşılacağı ve yaratıcılık testlerinin yapılacağı bir ortam olarak kullanıcılara içerik sağlayacak bir ortam olacaktır.

1.6. İlgi ve İş Odaları Modülü

İlgi ve iş odaları kullanıcıların iş ve ilgi alanlarıyla ilgili olarak iletişim kuracakları, tartışabilecekleri ve beyin fırtınaları yapabilecekleri bir sosyal ortam olacaktır.

1.7. Ödül Kazananlar -  Şöhret Duvarı

Ödül kazananlar platform üzerinden katılımcılığı yüksek olan ve başarılı olan kullanıcıların ilan edildiği, onların başarı hikayelerinin paylaşıldığı, kazanan fikirlerin ilan edildiği bir cazibe merkezi olacaktır. Platformun sürdürülebilir olması için elzemdir. Platformun başarısı buradan takip edilecektir.

1.8. İçerik Yayını

Haber, Duyuru, Görsel yada Video olmak üzere çeşitli formatlarda içerik yayınlanabilmektedir.

2. Kullanıcı Arayüzleri ( Çalışan yada Müşteri )

Şirket çalışanlarının log-in olmaları sonrasından göreceği özelliklerdir.

2.1. Çözümlerin ve Önerilerim

Kullanıcıların platform üzerinden paylaştıkları çözüm ve önerileri buradan takip edebilirler. Paylaştıkları fikirlerle ilgili geri bildirim alabilirler. Yeni fikir ve öneri paylaşabilirler.

2.2. Yorumlarım, Değerlendirdiklerim ve Oyladıklarım

Kullanıcılar diğer kullanıcı çözüm ve önerilerine yaptıkları yorum, değerlendirme ve oylamalarını buradan takip edebilirler.

2.3. Mesajlarım

Kullanıcılar birbirlerine mesaj atabilmektedirler, bu sistem üzerinde gelen ve giden mesajlar takip edilebilir ve yeni mesaj gönderilebilir.

2.4. My IQ/EQ

Kullanıcılar platformda bulundukları süre zarfında yaptıkları aksiyonlar sonucunda elde ettikleri IQ ve EQ puanlarını takip edebilirler.

2.5. Ödüllerim

Elde ettiği başarılar ve katılımcılığı için aldıkları ödülleri kullanıcılar buradan takip edebilirler.

2.6. Otomatik Mail Bilgilendirme Sistemi

Mail bilgilendirme sistemi kullanıcılar ürettikleri içerikler ile ilgili otomatik geri bildirimler alacaktır. Gönderdiğiniz çözüme bir yorum yapıldı vb.

2.7. Ayarlarım

Kullanıcı bilgilerini buradan güncelleyebileceklerdir. Kullanıcı adı şifre vb. bilgiler.

2.8. Profil

Kullanıcılar genel açık profil sayfası hazırlayabilirler ve bunu güncel tutarak diğer kullanıcılarla iletişimi güçlendirebilirler.

3. Admin / Yönetici Arayüzleri

Moderatörün erişebileceği ve platformu yöneteceği arayüzlerdir.

3.1. Çağrı Yayınlama

Platform yöneticisinin herhangi bir konuda çağrı yayınlayabileceği alandır. Bu alandan çağrı briefi hazırlanarak kullanıcılar için inovasyon yarışmaları düzenlenebilir.

3.2. Onay Sistemi

Onay sistemi gelen fikir, öneri ve yorumların yayınlanmadan önce platform yöneticisi tarafından değerlendirmeye tabi tutularak izin verilmesi halinde yayınlanmasına imkan tanır. Platform yöneticisi isterse uygun olmayan içeriklerin yayınlanmasını istemeyebilir.

3.3. Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme modülü gelen fikir ve önerilerin belirlenen değerlendirme kriterlerine göre platform üzerinden değerlendirmesine imkan sağlar. Platform yöneticisi öncelikle değerlendirme kriterleri belirler ve bunları kendi içerisinde ağırlıklandırır, sonrasında gelen fikir ve önerileri puanlayarak değerlendirmeyi tamamlar. Platform kullandığı algoritma ile en iyi çözümleri yöneticiye listeler. Yönetici isterse buradan o çözümü ödüllendirir ve ödül kazananlar sayfasında yayınlanmasını sağlayabilir.

3.4. İstatistik ve Raporlar

Platform üzerinden yapılan çalışmalar sonucunda sayılabilen ve sayılamayan, yeni iş fırsatları içeren bir çok katılım olacaktır. yapılan uygulamaların sonuçlarını (Gelen fikir ve projeler, oylamalar, yorumlar, anahtar performans göstergeleri) İçeren raporları sistem üzerinden takip edebilirsiniz. Platform size en çok talep gören raporları Standart raporlar olarak sunacaktır.

3.5. Kapalı Devre Bilgilendirme Sistemi

Bilgilendirme sistemi moderatöre günlük ve haftalık olarak platform hakkında bilgi mailleri atılmasını sağlamaktadır.

3.6. Üye Yönetimi

Kullanıcı hesaplarını takip etme, yönetme, silme, yeniden tanımlama vb. fonksiyonları Platform Yöneticisi üye yönetimi paneliyle yapabilecektir

3.7. Task Management

Kategori yada çağrı sahiplerine herhangi bir konu hakkında görev atayabilir ve bu görevin takip edilmesini sağlayabilir.

3.8. Ödül Yönetimi

Çağrılara yada kategorilere gönderilen fikirlerden istenilen fikrin ödüllendirilmesini sağlar.